Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Šifrování p?enosných medií - doporu?ení nejlepších postup?

08.01.2009
Gil Sever uvádí otázky, které bychom si m?li položit p?i zavád?ní (?i zp?tném vyhodnocení) t?chto postup?, dále co by m?l šifrovací software umož?ovat a jakým zp?sobem pak p?ipravit auditní data.
Zdroj: http://www.networkworld.com/news/tech/2009/010709-tech-update.html?hpg1=bn
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Zabezpe?te si svoji bezdrátovou sí? - nejlepší utility
Ekonomická recese a IT bezpe?nost - starší ->>
Design: Webdesign