Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

10 krok? pro zabezpe?ení vašich Windows Vista

26.12.2008
Známý komentátor (bezpe?nost IT) Robert Vamosi se v?nuje zm?nám konfigurace bezpe?nostních parametr?. :
 • Za?n?te s Windows Security Center, zde najdete nastavení vašeho systémového firewallu, automatických aktualizací, ochrany p?ed malware a další
 • K diagnostice používejte Windows Defender
 • Zakažte Start Up menu
 • Nastavte ochranu prost?ednictvím dvoucestného firewallu
 • Zakažte ú?ty necht?ných host?
 • Auditujte své úto?níky (neoprávn?né pokusy o p?ihlášení)
 • Zabezpe?te nastavení Internet Exploreru
 • Používejte OpenDNS
 • Využívejte UAC (User Account Control)
 • Ov??te svoji práci
Zdroj: http://www.networkworld.com/news/2008/122508-secure-your-vista-pc-in.html?hpg1=bn
Autor: JP


<<- novější - Cryptol - speciální jazyk pro kryptografii
Design: Webdesign