Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

SSL certifikátom a zabezpe?ným stránkam zrejme nie je možné dôverova?

24.12.2008
Popsán p?ípad nedostate?ného ov??ování certifika?ní autoritou.
Originální ?lánek je zde - Untrusted Certificates.

Viz také komentá? Larry Seltzera - SSL Certificate Vendor Sells Mozilla.com Cert to Some Guy.
Zdroj: http://www.dsl.sk/article.php?article=6805
Autor: JP


<<- novější - Máte v po?íta?i vir?
Varování p?ed nebezpe?ími pro váš po?íta? o svátcích - starší ->>
Design: Webdesign