Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Chra?te se p?ed po?íta?ovými útoky

19.12.2008
P?íru?ka spole?nosti Qualys (38 stran, nezbytná je registrace) je v?nována nov?jším technologiím, které umož?ují zabezpe?it IT prost?edí firmy, spole?nosti. Z obsahu:
  • Data leakage protection
  • Network Access Control (NAC) devices
  • Secure remote access
  • An overview of the corporate security threat landscape
  • Compliance tips that will save time and money
Zdroj: http://www.networkworld.com/onlineresources.html?fid=50151933
Autor: JP


<<- novější - Nástroj pro forenzní analýzu sít? - NetwokMiner
NIST vydal Interagency Report 7539, Symmetric Key Injection onto Smart Cards - starší ->>
Design: Webdesign