Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P?t krok? k zabezpe?ení vaší bezdrátové sít?

16.12.2008
Doporu?ení spole?nosti Cisco:
  • Zpracujte politiku pro bezpe?nost bezdrátu
  • Zabezpe?te WLAN
  • Chra?te vaše další sít? p?ed hrozbami z bezdrátu
  • Chra?te vaši spole?nost p?ed venkovními hrozbami
  • Zapojte k tomu zam?stnance
Podrobn?ji v ?lánku.
Zdroj: http://go.techtarget.com/r/5311077/4169286
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Hacke?i kompromitují weby s cílem infikovat po?íta?e (využití ?erstv? oznámené chyby IE)
Americký soudce: ?lov?ka nelze nutit tomu, aby vydal heslo k šifrovaní - starší ->>
Design: Webdesign