Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 50/2008

15.12.2008
Týdenní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nost IT. Z novinek tohoto týdne lze upozornit na ?lánky v?nující se nezbytným zm?nám v boji s mezinárodní po?íta?ovou kriminalitou, predikcím pro rok 2009 a dále na informaci k zahájení prvního kole sout?že k SHA-3.
Zdroj: http://bezpecnost.interval.cz/clanky/ze-sveta-bezpecnosti-it-50-2008/
Autor: JP


<<- novější - Cílem hacker? v p?íštím roce budou populární stránky s dobrou reputací
Nová ?ešení k vzdálené ochran? ukradeného notebooku - starší ->>
Design: Webdesign