Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Sedm krok? pro bezpe?nost vaší sít?

10.12.2008
Materiál (white paper) spole?nosti Qualys.
 1. Najd?te základní aktiva vaší sít?
 2. Prove?te klasifikaci t?chto aktiv
 3. Prove?te p?esnou a rychlou identifikaci zranitelností
 4. P?eve?te syrové bezpe?nostní informace do formálních zpráv
 5. Vytvo?te kapacity pro dynamické hodnocení bezpe?nostních trend? v ?ase
 6. Lé?ení integrace proces?
 7. Demonstrujte shodu s regula?ními ustanoveními prost?edníctvím podrobných zpráv
Zdroj: http://go.techtarget.com/r/5241054/4169286
Autor: JP


<<- novější - Bezpe?nost iPhone
Design: Webdesign