Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Klasifikace kandidát? na SHA-3

09.12.2008
Ewan Fleischmann, Christian Forler a Michael Gorski se ve svém p?ísp?vku v?nují ve?ejn? známým kandidát?m. Definují nejprve svá kriteria a pak se zabývají rychlostí t?chto algoritm? v softwarovém provedení.
Zdroj: http://eprint.iacr.org/2008/511.pdf
Autor: JP


<<- novější - IETF pkix - draft: PKI Resource Query Protocol (PRQP)
Nové univerzitní centrum pro kybernetickou bezpe?nost (San Antonio - USA) - starší ->>
Design: Webdesign