Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nabídka zajímavé práce v oblasti Cryptography, Security, Comp, Tele, Video, ... pro evropský ú?ad

08.12.2008
Dobrý den. Dostal jsem žádost od jedné agentury, která se zabývá náborem specialist?, o poskytnutí kontakt? na perspektivní uchaze?e. Po dohod? s Pavlem Vondruškou a agenturou velmi rád tuto nabídku zde zve?ej?uji (nejedná se o reklamu). Všem potenciálním uchaze??m p?eji hodn? št?stí, krásný pobyt a vynikající místo v Mnichov? nebo Haagu. Práce v oblasti patent? je nesmírn? zajímavá, jeden ?as jsem chodil na patentové pracovišt? denn?, p?vodn? jen proto, abych zjistil, jestli daná v?c už není ve sv?t? známá, pozd?ji proto, že patentová knihovna je skute?ná studna moudrosti, která je dnes zapomenuta.

Primárn? se jednalo o oblast kryptografie a bezpe?nosti, ale zájem je i o další oblasti:
- Cryptography & Secure Communication
- Audio - Video - Media
- Computers
- Telecommunications
- Electricity and semiconductor technology
- Mechanical & Civil Engineering
- Polymers

Podrobnosti jsou na uvedeném linku.

Kontakt:
Richard Hansko
Consultant, Head of Research
SpenglerFox
International Executive Search & Human Capital Solutions
R?žová 14, Prague 1
Czech Republic 110 00
Tel: +420.224.505.402
Fax:+420.224.228.973
Mob: +420.602.63.31.32
Email: rhansko@spenglerfox.com
www.spenglerfox.com
Zdroj: http://cryptography.hyperlink.cz/2009/Patent_Examiner.pdf
Autor: VK


Design: Webdesign