Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P?ehled IT bezpe?nostních hrozeb v 2.pololetí 2008 podle spole?nosti F-Secure

05.12.2008
Krom? podrobn?jších statistik a predikce pro p?íští rok obsahuje materiál základní charakterizaci situace v ?ásledujících p?ti bodech:
  • Nár?st množství ?kodlivého software
  • Nár?st infekcí
  • Nár?st po?tu bonet?
  • Nár?st zisku z kriminálních ?inností
  • Volání po d?kladn?jších trestech
Zdroj: http://www.f-secure.com/2008/2/index.html
Autor: JP


<<- novější - Zájemc? o koupi spole?nosti Certicom (eliptická kryptografie) p?ibývá
Vý?atek z knihy: Voice Over IP Security - starší ->>
Design: Webdesign