Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 48/2008

01.12.2008
Týdenní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nost IT. Z novinek tohoto týdne lze upozornit nap?íklad na ?lánky komentující útoky prost?ednictvím malware, které zasahují do bezpe?nostních oblastí, ?ada ?lánk? také upozor?uje, že boj se spamem nabývá obrátky. Byla vydána nová verze vyhledáva?e zranitelností Metasploit.
Zdroj: http://bezpecnost.interval.cz/clanky/ze-sveta-bezpecnosti-it-48-2008/
Autor: JP


<<- novější - Bezpe?nost LAN - shrnutí nejlepších postup?
Antiviry vás p?ed botnety nezachrání - starší ->>
Design: Webdesign