Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Botnet Srizbi znovu ožívá

27.11.2008
V ?lánku jsou popsány snahy pracovník? bezpe?nostní firmy FireEye zabránit znovuobjevení se botnetu na internetové scén?. Nákup domén, ke kterým se botnet hlásí, není však lacinou záležitostí. ?lánek je uzavírán s tím, že n?kdo z Ruska 25.listopadu nakoupil pot?ebné domény a získal tak znovu vládu nad botnetem.

Viz také:
Zdroj: http://voices.washingtonpost.com/securityfix/2008/11/srizbi_botnet_re-emerges_despi.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Metasploit - byla vydána nová verze tohoto vyhledáva?e zranitelností
Usp?jte jako bezpe?nostní manažer : Strategie na prvních 100 dní - starší ->>
Design: Webdesign