Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nalezena zranitelnost jádra Visty

24.11.2008
Umož?uje mj. skrytí rootkitu, p?ete?ení bufferu m?že být také použito k vložení škodlivého kódu. Microsoft oznámil, že oprava bude z?ejm? až v p?íštím SP.
Zdroj: http://news.cnet.com/8301-1009_3-10106173-83.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Exploit zranitelnosti G-mailu umož?uje p?eposlání zprávy jinam bez v?domí majitele ú?tu
Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 47/2008 - starší ->>
Design: Webdesign