Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Šifrování tajných dat na disku. Podrobný návod pro vás

21.11.2008
Pokra?ování ?lánku Old?icha Klimánka - Chra?te obsah disku p?ed nezvanými hosty. Zašifrujte jej!, se v?nuje dalším podrobnostem pro práci se šifrovacím SW TrueCrypt. Vzhledem k tomu, že termín tajný je ze zákona terminus technicus, bylo lépe použít v nadpisu (a i dále) nap?. termín utajovaný, chrán?ný atd.
Zdroj: http://www.dsl.cz/clanky-dsl/clanek-1233/sifrovani-tajnych-dat-na-disku-podrobny-navod-pro-vas
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - ?í?ané se zam??ují na americké po?íta?e, d?vodem je špionáž
Hlavní riziko pro bezpe?nost firem p?edstavují jejich vlastní zam?stnanci - starší ->>
Design: Webdesign