Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Microsoft bude nabízet bezplatný bezpe?nostní software

19.11.2008
V p?íštím roce bude zastaven prodej Windows Live OneCare a místo toho bude v druhé polovin? 2009 voln? dostupný bezpe?nostní program (jeho zatímní krycí název je Morro). OneCare m?l na trhu mén? než 2 procenta a je tedy hodnocen jako neúsp?šný.
Zdroj: http://www.tmcnet.com/usubmit/2008/11/18/3797746.htm
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - ?ínští piráti rozbili šifrování disk? Blue-ray
Evropská komise - obrana proti kybernetickým útok?m je nedostate?ná - starší ->>
Design: Webdesign