Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Zvažuje se autentizace SW prost?ednictvím obdoby EV SSL certifikát?

14.11.2008
Spole?nost Verisign zvažuje cesty k vytvo?ení systému pro certifikaci softwaru, který by fungoval obdobn? jako práce s EV SSL certifikáty. Opera?ní systém by obsahoval seznam certifikát? d?v?ryhodných tv?rc? SW. Cerifikát by získal ten, kdo projde ur?itým šet?ením a naplní auditní kritéria.
Zdroj: http://software.silicon.com/security/0,39024655,39340620,00.htm
Autor: JP


<<- novější - Phishing zisky jeho p?vodc?m nep?ináší
VoIP - možnost hrozeb nar?stá - starší ->>
Design: Webdesign