Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Sophos: 5 zp?sob?, jak se vypo?ádat s aktuálními hrozbami. Je antivirus mrtvý?

12.11.2008
?lánek analyzuje:
  • Jakou roli hraje tradi?ní detekce vir? založená na signaturách
  • Význam proaktivní ochrany, ochran vztahujících se k nulovému dni
  • Pot?eba kontroly p?ístupu do vaší sít?
  • Jak se efektivn? vypo?ádat s chováním uživatele
  • Význam šifrování pro ochranu vašich dat
Zdroj: https://secure.sophos.com/sophos/docs/eng/papers/sophos-combating-threats-wpna.pdf
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Jak vytvo?it spolehlivou bezpe?nostní politiku
Chra?te obsah disku p?ed nezvanými hosty. Zašifrujte jej! - starší ->>
Design: Webdesign