Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Každý ?tvrtý server je stále zranitelný ve vztahu ke Kaminskym nalezené chyb?

11.11.2008
Vyplývá to ze zprávy (DNS servers), kterou p?ipravila spole?nost The Measurement Factory. Krom? toho, že spole?nosti provozující tyto servery m?ly již dávno záplatovat, poukazuje autor ?lánku také na to, že existuje celá ?ada dalších míst konfigurace server?, které by m?ly být zabezpe?eny.

Viz také další komentá? (Dan Goodin) - One in ten DNS servers still vulnerable to poisoning.
Zdroj: http://www.networkworld.com/news/2008/111008-dns-server-kaminsky.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - VISA v Evrop? zkouší karty s jednorázovým generátorem kódu
Bezpe?nost na webu - p?ehled útok? na webové aplikace - starší ->>
Design: Webdesign