Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Computerworld ke cracknutí WPA šifrování pro bezdrát

07.11.2008
Útok (ozna?ovaný jako první praktický útok na WPA) bude prezentován p?íští týden na konfeenci v Tokyu (PacSec conference). Erick Tews a Martin Beck našli cestu k tomu, jak se dostat ke klí?i (ozna?ovaném jako Temporal Key Integrity Protocol - TKIP) v relativn? krátkém ?ase - 12-15 minut. Šifrování dle normy WPA2 má být ve vztahu k tomuto útoku bezpe?né (Robert McMillan).

Další komentá? je na stránkách SecurityFocus - Researchers find more flaws in wireless security (Robert Lemos).

WPA Wi-Fi Security Gets Cracked; Your Network is No Longer Secure - zde je uveden odkaz na nástroj Aircrack-ng Linux program.
Zdroj: http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9119258
Autor: JP


<<- novější - Jakými cestami úto?í hacke?i na ?ipové karty
Design: Webdesign