Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

RSA Conference Europe 2008

30.10.2008
Kompletní program najdete na tomto odkazu: Komentá?e k pr?b?hu konference jsou obsaženy nap?íklad na t?chto stránkách
Zdroj: http://www.rsaconference.com/2008/Europe/Home.aspx
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - T?i d?vody, pro? se zam?stnanci nedrží bezpe?nostních pravidel
Bezpe?nost webových aplikací a firewally aplikací - starší ->>
Design: Webdesign