Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Elektronický podpis - Da? z p?íjmu: už také on-line

26.10.2004
Zprovozn?na byla v rámci aplikace EPO (Elektronické podání pro da?ovou správu), kterou provozuje ?eská da?ová správa, spadající do resortu Ministerstva financí. Další informace v ?lánku Ji?ího Peterky.
Zdroj: http://www.lupa.cz/clanek.php3?show=3726
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Minist?i vnitra Evropské unie se v Lucemburku dohodli na podob? nových cestovních doklad?.
Exkurze do sv?ta vir?, ?erv? a jiné hav?ti - starší ->>
Design: Webdesign