Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bezpe?nostní technologie a biometrická za?ízení

16.10.2008
John Edwards ve svém stru?ném p?ehledu poukazuje na základní vlastnosti biometrických postup?, které jsou využívány pro autentiza?ní ú?ely. P?es ?adu jejich výhod je bezpe?nostními odborníky doporu?ováno jejich využívání spolu v kombinaci s dalšími bezpe?nostními technologiemi (?ipové karty, hesla,...).
Zdroj: http://www.itsecurity.com/features/biometrics-security-081108/
Autor: JP


<<- novější - Kybernetická válka mezi sunnity a šiity
Bezpe?nostní rizika p?enosných opera?ních systém? (na USB discích, CD, DVD) - starší ->>
Design: Webdesign