Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Stanou se mobilní telefony sou?ástí botnet??

16.10.2008
Odbornící z Georgia Institute of Technology poukazjí na skute?nost, že s rostoucí inteligencí a kapacitou t?chto za?ízení vzr?stá i nebezpe?í jejich zneužití. U mobilních telefon? se pak budou objevovat i nová rizika (volání na ?ísla s vysokými sazbami za hovor, nákupy vyzván?ní z podez?elých spole?ností a jiné typy pen?žních podvod?).
Zdroj: http://ukpress.google.com/article/ALeqM5jNJldX6UcZHNW8opCpuVDZOUq95A
Autor: JP


<<- novější - Bruce Schneier se dívá s despektem na komer?ní využití kvantové kryptografie
Pr?niky do Sv?tové banky - jaká ponau?ení si z nich vzít? - starší ->>
Design: Webdesign