Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Sedm chyb, které d?láme, když jsme online

08.10.2008
 1. P?edpokládáme, že nás chrání bezpe?nostní software
 2. P?istupujeme k ú?tu prost?ednictvím e-mailu
 3. Používáme stejné heslo pro všechny online ú?ty
 4. Nahráváme bezplatný software (z neov??ených zdroj?)
 5. Mac nás ochrání p?ed všemi riziky
 6. Klikáme na pop-up okénko, které nám ?íká, že náš po?íta? není bezpe?ný
 7. Nakupujeme online stejným zp?sobem, jako nakupujeme v obchodech
Zdroj: http://www.consumerreports.org/cro/electronics-computers/computers/internet-and-other-services/7-online-blunders/overview/7-online-blunders-ov.htm?EXTKEY=I72RSE0
Autor: JP


<<- novější - K bezpe?nosti I8 beta 2
Vznikne instituce, která bude posuzovat zranitelnosti p?ed jejich zve?ejn?ním? - starší ->>
Design: Webdesign