Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P?iškrcení ?eského Velkého bratra

12.09.2008
Ji?í Peterka na Lup?: Evropská unie požaduje po ?lenských státech, aby jejich internetoví provide?i získávali a uchovávali podrobné údaje o tom, co a jak uživatelé na Internetu d?lají. Rozsah údaj? vymezuje unijní sm?rnice z roku 2006. ?eská republika ale již od roku 2005 požaduje ješt? rozsáhlejší údaje, zna?n? nad rámec unijní sm?rnice. A teprve te? je šance na ur?itou redukci na evropskou úrove?.
Zdroj: http://www.lupa.cz/clanky/priskrceni-ceskeho-velkeho-bratra/
Autor: JPNmap - nová verze 4,75 - starší ->>
Design: Webdesign