Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Shrnutí výsledku p?ehledu UK National Gateway Security Survey 2008

22.08.2008
V ?lánku jsou uvedena n?která ?ísla získaná z p?ehledu. Po?ty vzdálených uživatel? rostou, stejn? tak využívání VPN a SSL.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=6440
Autor: JP


<<- novější - Výsledky p?ehledu Symantecu z odpov?dí ú?astník? konference Black Hat
Jak hovo?it s bezpe?nostním expertem? - starší ->>
Design: Webdesign