Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

UK - vydán dokument Security assessment of the internet protocol

18.08.2008
Zpráva poukazuje na to, že takové dokumenty, jako jsou rfc, ?asto postrádají poukázání na to, jak ?ešit aktuální bezpe?nostní problémy. Daná p?íru?ka má v tomto sm?ru pomoci. Viz komentá? v ?lánku U.K. response team releases Net security guide .
Zdroj: http://www.cpni.gov.uk/Docs/InternetProtocol.pdf
Autor: JP


<<- novější - NIST - vydány p?íklady pro SP 800-53A - Guide for Assessing the Security Controls in Federal Information Systems
Online hrá?i - rizika krádeže vašich hesel se dále zv?tšují - starší ->>
Design: Webdesign