Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jaké jsou základní charakteristiky vícefaktorové autentizace ve vztahu k podnikání

29.07.2008
Tom Olzak rozebírá následující (nejen z hlediska pozitiv ale i negativ) vlastnosti:
  • Procento úsp?šnosti p?i ov??ování identity
  • Snadnost postupu
  • Zvýšeni produktivity pracovních výkon?
  • Umožn?ní SSO (single-sign-on)
  • Akceptovatelnost uživateli
Zdroj: http://blogs.techrepublic.com.com/security/?p=523
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - PenTest LiveCD Vám pom?že získat zkušenosti pro provád?ní penetra?ních test?
Voln? dostupný SW a odpov?dnosti za SW - starší ->>
Design: Webdesign