Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

CIA triáda

01.07.2008
Pod zkratkou CIA Chad Perrin v daném p?ípad? nechápe známou organizaci, ale jsou tím mín?ny t?i body bezpe?nostního modelu s názvem CIA triáda: Confidentiality, Integrity, and Availability. Cílem tohoto modelu je pomoci lidem pochopit základní principy bezpe?nostních p?ístup?.
Zdroj: http://blogs.techrepublic.com.com/security/?p=488
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Doporu?ení pro ochranu p?ed podvody
B. Schneier a R. Anderson na prvním mezinárodním workshopu Security and Human Behavior - starší ->>
Design: Webdesign