Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Ethical Hacker: syllabus kurzu

30.06.2008
P?tidenní kurz slouží k p?íprav? na zkoušku po jejímž úsp?šném složení získáte certifikát s ozna?ením Certified Ethical Hacker exam 312-50. Informace k této a dalším obdobným cerifikacím najdete v stru?ném p?ehledu na Getting Certified (Part II): Security Certs.
Zdroj: http://www.eccouncil.org/Course-Outline/Ethical%20Hacking%20and%20Countermeasures%20Course.htm
Autor: JP


<<- novější - Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 26/2008
Boj s kybernetickými hrozbami - interview s Bruce Schneierem - starší ->>
Design: Webdesign