Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

ICANN - bude aktivní proti ?ínským registrátor?m?

24.06.2008
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) - tato instituce je v posledních m?sících p?edm?tem ?astých stížností - nekoná dostate?n? v boji proti spamu a falešným web?m. Podle stížností by ICANN m?la ukon?it ?innost t?ch ?ínských registrátor?, kte?í se nachází na špici žeb?í?ku, který byl vytvo?en z t?ch registrátor?, kte?í pod sebou mají nejhorší stránky související se spamem.
Zdroj: http://www.thestandard.com/Will-ICANN-take-action-against-worst-Chinese-registrar
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - K bezpe?nostním vlastnostem Firefoxu 3.0
Desatero informa?ní bezpe?nosti - starší ->>
Design: Webdesign