Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nový draft IETF pkix - Trust Anchor Management Requirements

23.06.2008
D?v?ryhodná kotva je autoritativní entita mající sv?j ve?ejný klí? a asociovaná data. Ve?ejný klí? je používán k verifikaci digitálních podpis? a asociovaná data slouží k tomu, aby omezila typy informace, ve vztahu ke kterým je d?v?ryhodná kotva autoritou. Spoléhající strana používá d?v?ryhodnou kotvu k tomu, aby ur?ila zda digitáln? podepsaný objekt je platný tím, že ov??í digitální podpis pomocí ve?ejného klí?e d?v?ryhodné kotvy a tím, že jsou prosazena omezení vyjád?ená v asociovaných datech pro d?v?ryhodnou kotvu. Dokument popisuje n?které z problém?, které jsou spojeny s využíváním pojmu d?v?ryhodné kotvy a zapl?uje tak mezeru, která vznikla díky tomu, že neexistují žádné normativní dokumenty spojené s používáním mechanizm? pro správu ?inností takovéto d?v?ryhodné kotvy. Definuje požadavky na formáty dat a protokoly, které adresují tyto problémy. Jsou zde zvažovány pouze d?v?ryhodné kotvy s ve?ejným klí?em, nikoliv tedy kotvy se symetrickým klí?em.
Zdroj: http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-pkix-ta-mgmt-reqs-00.txt
Autor: JP


<<- novější - K ochran? server? p?ed útoky typu Google hacking
Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 25/2008 - starší ->>
Design: Webdesign