Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Zranitelnosti virtualiza?ních technologií

19.06.2008
S rostoucím podílem virtualizace pochopiteln? nabývají významu i bezpe?nostní aspekty využívání t?chto technologií. Ed Skoudis p?edpovídá, že m?žeme o?ekávat rostoucí po?et útok? proti virtualiza?nímu SW.
Zdroj: http://www.itsecurity.com/features/virtualization-security-061708/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Objeven DNSChanger Trojan zam??ený na routery
Kávovar zapojený v po?íta?ové síti - pozor - hrozí útoky Al-Kajdy - starší ->>
Design: Webdesign