Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nové obrany proti automatizovaným útok?m SQL injection

13.06.2008
Michael Cobb shrnuje stru?n? historii útok? SQL injection a popisuje dnešní podobu t?chto útok?. Doporu?uje používat skenery zranitelností webových aplikací a ve všech fázích vývoje webové aplikace provád?t p?íslušná bezpe?nostní hodnocení.
Zdroj: http://searchsecurity.techtarget.com/tip/0,289483,sid14_gci1317069,00.html?track=NL-426&ad=641657HOUSE&asrc=EM_NLT_3830830&uid=4690023
Autor: JP


<<- novější - Najvä?šie po?íta?ové katastrofy (a ako ich preži?)
Design: Webdesign