Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 23/2008

09.06.2008
Týdenní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nost IT. Z novinek tohoto týdne lze upozornit nap?íklad na rozhovor s Bruce Schneierem (stále širší pojetí bezpe?nosti), na informace o rostoucím objemu malware na webových stránkách a t?eba na doporu?ení pro ochranu p?ed krádeží ID.
Zdroj: http://bezpecnost.interval.cz/clanky/ze-sveta-bezpecnosti-it-23-2008/
Autor: JP


<<- novější - P?t nejlepších antivirových aplikací
Design: Webdesign