Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Cestujete v lét? s notebookem? P?e?t?te si 5 doporu?ení k jeho zabezpe?ení

06.06.2008
Krádeže notebook? a jiných mobilních za?ízení jsou stále ?ast?jším jevem. Nestor E. Arellano doporu?uje:
  1. Uzamkn?te ho fyzicky (kabelem nebo využitím dokovací stanice)
  2. Ozna?te si sv?j notebook tak, abyste ho rychle poznali
  3. Používejte sledovací SW
  4. Používejte dostate?n? silné heslo pro BIOS
  5. Zálohujte a šifrujte svá data
Zdroj: http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9093798&source=rss_topic17
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Skenery zranitelností - základní p?íru?ka
Sníží zákony ukládající zve?ejnit datové pr?niky objem krádeží ID? - starší ->>
Design: Webdesign