Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

UAC ve Windows Vista je efektivní obranou proti rootkit?m

30.05.2008
Stru?n? jsou zde také shrnuty výsledky test? efektivnosti antivirových program? p?i obran? p?ed tímto typem malware (nap?. AVG Anti-Rootkit Free je v tomto sm?ru hodnoceno pozitivn?). UAC je ?asto kritizováno - obt?žuje uživatele, v tomto sm?ru se však ukazuje jako hodnotný nástroj.
Zdroj: http://www.castlecops.com/article-6903-nested-0-0.html
Autor: JP


<<- novější - Comcast - únos domény
K obran? p?ed útokem prost?ednictvím Adobe Flash - starší ->>
Design: Webdesign