Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Elektrárny jsou nedostate?n? chrán?ny p?ed kybernetickými útoky

23.05.2008
A toto je samoz?ejm? považováno za možné ohrožení národní bezpe?nosti. Organizace, které na toto dohlíží, by m?ly v tomto sm?ru konat daleko více.

Viz také - Cyber attacks on American energy firms possible.
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2008/05/22/electrical_grid_vulnerable/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Cisco záplatuje, jaký to má vztah k prezentaci rootkitu?
Jaká m?že být také po?íta?ová kriminalita - starší ->>
Design: Webdesign