Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Asprox botnet se ší?í hacknutými legitimními webovskými stránkami

15.05.2008
Nutí aktualizovat infikované PC. Místo aktualizace je stáhnut soubor msscntr32.exe, který ve skute?nosti je nástrojem pro provád?ní utok? SQL injection. Prost?ednictvím vyhledáva?e Google pak po?íta?e, které se staly sou?ástí botnetu Asprox nachází potenciáln? zranitelné weby a zkouší na nich útok SQL injection. Nainstalovaný škodlivý iFrame pak p?esm?ruje návšt?vníky nakaženého webu na servery hostující malware. Jsou zkoušeny r?zné exploity a je provád?n pokus infikovat návšt?vníka trojanem, který po?íta? p?idá k notnetu Asprox.

Viz také Botnet sics zombie soldiers on gimpy websites.
Zdroj: http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9085564&source=rss_topic17
Autor: JP


<<- novější - Komentá? k varování FBI k nebezpe?nému HW
Bezpe?nostní výzkumník vyvinul rootkit pro routery spole?nosti Cisco - starší ->>
Design: Webdesign