Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Kybernetická kriminalita - jeden z prvo?adých problém? dneška

15.05.2008
Brett Pladna zde ?íká, po?íta?e pronikají dnes již do tém?? všech stránek našeho života. Zárove? s tím ale vzniká problém nového druhu zranitelnosti. Kybernetická kriminalita již vyvyinula ?adu nástroj? a používá je. Studie je orientována na zd?razn?ní faktu, že stále se nedostate?n? zabýváme prevencí této kybernetické kriminality. Uvádí v této souvislosti celou ?adu informací souvisejících s jejím rozvojem a také n?která doporu?ení o sm?rech, vedoucích k zlepšení kybernetické bezpe?nosti.
Zdroj: http://www.infosecwriters.com/text_resources/pdf/BPladna_Cybercrime.pdf
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Bezpe?nostní výzkumník vyvinul rootkit pro routery spole?nosti Cisco
Pozor na útoky hrubou silou proti SSH - starší ->>
Design: Webdesign