Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Kliknutí z vás ud?lá zlo?ince

13.05.2008
Mark Rasch ve svém rozsáhlejším zamyšlení rozebírá situace, které mohou vzniknout p?i vstupu na nelegální stránky (nap?. s d?tskou pornografií). Je známo, že nap?. FBI provozuje v tomto sm?ru ur?itou past (stránky obsahující jakoby obsah mimo zákon). FBI zaznamenává IP adresy t?ch, kdo na tuto stránku kliknou. Technika slavila úsp?ch, nyní je možné p?edpokládat, že vláda se bude pokoušet o její rozší?ení do dalších oblastí. Autor rozebírá i související právní otázky (USA a Kanada).
Zdroj: http://www.securityfocus.com/columnists/471
Autor: JP


<<- novější - Pad?lky HW hrozbou pro Pentagon (a nejen pro n?j)
P?es p?l miliónu web? hacknuto v novém útoku - starší ->>
Design: Webdesign