Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Hacknutých web? rychle p?ibývá - tento týden cca 500 000!

26.04.2008
Infekce vašeho po?íta? nyní m?že p?ijít fakticky odkudkoliv. Pom?že sice vypnout JavaScript, pak se ovšem celá ?ada stránek správn? nezobrazí. Není zatím jasná cesta, kterou jsou stránky infikovány, za to se ví co bude následovat p?i jejich návšt?v?. Škodlivý JavaScript stáhne kód iFrame ze serveru k tomu ur?enému a prohlíže? je pak p?esm?rován na podvodnou stránku. Odtud se do uživatelova po?íta?e stáhne víceú?elový kit s malware (otestuje osm exploit?).

Viz také Department of Homeland Security website hacked!

a také Hundreds of thousands of web pages infected with malicious JavaScript .
Zdroj: http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9080580&source=rss_topic17
Autor: JP


<<- novější - Základní bezpe?nostní aplikace pro Linux, Mac OS X a Windows
Jak ochránit (?) svá p?ihlašovací hesla v internetových kavárnách - starší ->>
Design: Webdesign