Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nalezena další slabina elektronických pas?, není problém ur?it národnost majitele

10.04.2008
Wojciech Mostowski a Erik Poll (Radboud University) a Henning Richter (Lausitz University) ukázali, že r?zné cesty implementace tzv. Basic Access Control (BAC) v jednotlivých zemích umož?ují díky r?zným reakcím na zám?rn? chybné požadavky stanovit zem, kde byl pas vydán. Útok funguje do vzdálenosti devíti metr?. Je to další argument k tomu, aby majitelé nosili pas uzav?ený v kovové krabi?ce.

Samotnou studii najdete zde - Fingerprintings Passports.

Další komentá? obsahuje ?lánek Another way to track their citizens .
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2008/04/08/e_passports_fingerprinted/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - 11 botnet? kontroluje p?es milión po?íta?? (Joe Stewart na konferenci RSA)
Prost?edky kontrašpionáže na internetu - starší ->>
Design: Webdesign