Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

D?v?ryhodn?jší internet - Microsoft chce k tomuto problému širokou diskusi

09.04.2008
V rámci jeho iniciativy „End to End Trust“. Microsoft volá po široké ú?asti v této diskusi, sám nem?že tento problém vy?ešit. Materiál byl p?ednesen na konferenci RSA.

Komentá? k tomu obsahuje ?lánek Microsoft calls for talks on Internet trust, safety (Gregg Keizer).
Zdroj: http://download.microsoft.com/download/2/f/7/2f752ae4-7e1d-4dbd-b75a-aa2dcb0eff5b/End_to_End_Trust_Statement_of_Purpose_Charney.pdf
Autor: JP


<<- novější - NSA a SELinux
Prost?ednictvím útoku z webové stránky získá hacker kontrolu vašeho routeru - starší ->>
Design: Webdesign