Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bezpe?ný e-mail bez spam? a vir? je o krok blíže

29.09.2004
Zdá se, že až bude v?tšina uživatel? on-line na internetu, bude to možné ?ešit pomocí P2P spojení. Po delší dob? n?jaká myšlenka. Šifrovací SW je prost? pro lidi složitý, ne v tom, jak ho použít, ale jak ho nastavit a jak zacházet / uchovávat klí?e, jak je mít p?i ruce a bezpe?n?, jak pracovat s certifikáty apod. ?ešitelné to je ?áste?n? n?jakými tokeny, ale technologicky, cenov? a uživatelsky to ješt? není lidmi p?ijato. Nemyslím, že P2P spojení je to, co nakonec zvít?zí, ale je to alespo? n?jaká koncep?ní myšlenka. Originál píše:
British start-up Jeftel claims it has developed technology allowing users to send e-mail safely and securely, free from spam and viruses. Using peer-to-peer (P2P) technology, the group’s software allows users to create ring-fenced online communities. E-mail is sent directly to other users’ machines, rather than through a web or e-mail server, which Jeftel claims is safer. Robert Barr, head of development at Jeftel, said all of the vulnerabilities in the Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) are at storage points, and that existing e-mail encryption products are too complex for use by many senior executives. Matt Sergeant, anti-spam technologist at MessageLabs, says the technology is not scalable and does not allow safe e-mail except to those in your group.
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2004/09/27/secure_email
Autor: VK


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

Mezinárodní terorismus a hrozby Internetu - starší ->>
Design: Webdesign