Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jaké m?žeme ud?lat nejhorší chyby p?i šifrování

03.04.2008
Mike Chapple vyjmenovává t?chto p?t nejhorších postup?:
  • Používat šifrování Wired Equivalent Privacy (WEP).
  • Praktiky bezpe?nostního tyjátru. Tím je myšleno (Bruce Schneier) takové jednání, kdy implementujeme komplexní drahá bezpe?nostní opat?ení abychom n?které lidi p?esv?d?ili, že této záležitosti v?nujeme spoustu ?asu a energie. P?itom naše opat?ení lze snadno oklamat a jsou neefektivní.
  • Šifrujeme e-mailové p?ílohy a klí? je sou?ástí e-mailu.
  • Nezáplatujeme. Víme, že aplikování bezpe?nostních záplat je kritické pro bezpe?nost systému. Pro? to ale ned?láme?
  • Nešifrujeme data v noteboocích. Ztráty ?i krádeže notebook? jsou dnes pomalu na denním po?ádku.
Zdroj: http://searchsecurity.techtarget.com/tip/0,289483,sid14_gci1307881,00.html?track=NL-427&ad=632811&asrc=EM_NLT_3420832&uid=4690023
Autor: JP


<<- novější - Dana Epp: Thinking like a hacker (prezentace)
Bezpe?nostní incident v IT - detekce, reakce a forenzní analýza - starší ->>
Design: Webdesign