Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vishing - anatomie t?chto podvod?

17.03.2008
Textová zpráva vám sd?lí, že váš bankovní ú?et byl uzav?en kv?li podez?elým aktivitám (což v ob?ti pochopiteln? vzbudí obavy o osud jejích pen?z). Máte zavolat na jisté telefonní ?íslo, tam se ozve automat, který po vás požaduje sd?lení bankovních údaj? (?íslo karty, datum expirace, PIN).
Zdroj: http://blog.washingtonpost.com/securityfix/2008/03/the_anatomy_of_a_vishing_scam_1.html
Autor: JP


<<- novější - K hromadnému útoku (p?esm?rování pomocí iFrame) na weby, který za?al minulý týden
Zpráva : 2008 Internet Security Trends - starší ->>
Design: Webdesign