Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bankomatové podvody se netýkají jen karet

11.03.2008
Mike Barwise se ve svém ?lánku v?nuje problém?m bezpe?nosti sou?asných bankomatových transakcí. V materiálu krom? samotného hodnocení aktuální situace najde ?tená? další ?adu odkaz? na analytické materiály vztahující se k problematice. Je samoz?ejm? zmín?n i nedávný výsledek pracovník? Cambridgské univerzity - V?dci crackli dva PINové terminály.
Zdroj: http://www.heise-online.co.uk/security/ATM-fraud-it-s-not-just-on-the-cards--/features/110251
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Draft IETF pkix - Certificate Management over CMS (CMC): Transport Protocols
Pro? jsou n?kte?í šéfové IT bezpe?nosti úsp?šní? - starší ->>
Design: Webdesign