Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Aby byl váš systém pro detekci pr?nik? inteligentn?jší

07.03.2008
Don Parker a Ryan Wegner v ?lánku objas?ují, jak koncepty um?lé inteligence ovliv?ují vývoj systém? pro detekci pr?nik?, speciáln? se zabývají nástrojem Snort.
Zdroj: http://www.securityfocus.com/infocus/1898
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Chcete lepší bezpe?nostní aplikace? Požadujte odpov?dnost jejich dodavatel?!
Jak hackují vaše webové stránky - p?ehled nej?ast?jších technik - starší ->>
Design: Webdesign