Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Používání hesel v praxi - p?ehled

06.03.2008
Spole?nost Siber Systems zpracovala p?ehled na základ? odpov?dí 617 profesionál? (manaže?i IT, IT bezpe?nosti, systémoví administráto?i, konzultanti, vývojá?i - USA):
  • P?íliš mnoho hesel
  • Hesla jsou vyžadována p?iliš ?asto
  • Hesla nejsou dob?e chrán?na
  • Nevhodná správa hesel
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=5879
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Po?íta?ový vir MonaRonaDona - opírá se o promyšlené sociální inženýrství
Zajímavé ?ešení - v p?ípad? ohrožení se vaše data zni?í sama - starší ->>
Design: Webdesign